Nieuwe reglementen Precisieschieten en BR50 2020

Beste schutters,

Voor 2020 zijn er enkele aanpassingen aan de reglementen voor Precisieschieten en Benchrest 50m :

1. PRECISIESCHIETEN
(50m SCHERPSCHIETEN OP AANGEPASTE SCHIETSCHIJF)

Materiaal: .22LR geweer met grendel of semi-auto.
Categorieën: STANDARD :Kijker met vergroting tot en met 12x, waarin 12x de maximale output is.
OPEN: Kijker met vergroting niet gelimiteerd.
Steun: Enkel vooraan. Uitsluitend de door de organisatie geleverde zandzakken mogen gebruikt worden. Er worden max. 2 zakken voorzien.
Geweer achteraan geschouderd. Er wordt zittend geschoten.
Wedstrijdduur: 30 minuten inbegrepen uitladen & wegbergen geweer. 20 minuten vuren op 20 doelen, (één schot per fles) proefschoten onbeperkt.
Puntendeling: Elk doel = max. 10 punten. Bonusdoelen boven de laatste fles op elke rij = 20 punten. Maximum te behalen punten = 240 punten.
Schot over de raaklijn in zwart veld = -2 punten van hogere score.
Schot in zwarte tussenvelden = -2 punten van hogere score
Bij meer dan één schot/fles, telt de laagste score.
Tafelindeling: Op de schiettafels mogen slechts volgende items aanwezig zijn:
Zandzakken, geweer, munitie, klok en baankijker.
Hulpmiddelen aan geweer & of uitrusting schutter (vb handschoenen – vest bipod ed…) zijn niet toegelaten.

Jaarlijks worden vijf wedstrijden ingericht, met telkens een wedstrijduitslag. Op het einde van het
jaar wordt een eindklassement opgesteld, bestaande uit de 4 beste resultaten.
Indien een schutter een wedstrijd wenst voor te schieten, kan dit uitsluitend gebeuren op de 3de
maandag van de maand, waarin de desbetreffende wedstrijd valt.

Inleg: 5,-€/wedstrijd & per categorie

Wedstrijddatums : 

 • 29/2/2020
 • 25/4/2020
 • 20/6/2020
 • 19/9/2020
 • 14/11/2020

2. Benchrest 50m Rimfire

Twee schietschijven met 25 wedstrijdtargets WBSF & 5 proefschottargets.
Wapen: ieder geweer in kaliber .22LR met kijker en max. totaalgewicht 6.803kg met een tolerantie van 28g. trekker mechanisme mag niet elektronisch zijn. Toegevoegde voorzieningen zoals loopgewichten, tuners en stabilisatoren zijn toegestaan. Elektronische kijkers niet.
Het voorhout moet vlak of convex zijn, breedte is maximum 76.2mm. De onderkant van de kolf achteraan mag niet breder zijn dan 25 mm
De munitie moet een lodenkop hebben en moet verkrijgbaar zijn in de handel.
Schiethouding is zittend aan een tafel en geweer op zandzaksteun, zowel voor- als achteraan.
Steun vooraan onder voorhout mag regelbaar zijn, steun achteraan onder kolf niet. Beide zijn volledig losstaand van elkaar.
Indien de steunpoten puntig zijn, moet de steun op een onderlegger geplaatst worden ter bescherming van de tafel. Steunen mogen niet aan de tafel bevestigd worden.
Op de schiettafel mogen enkel de benodigdheden, welke noodzakelijk zijn om te kunnen schieten aanwezig zijn, m.a.w. geen elektronische toestellen, camera’s, computers e.d. enkel een klok is toegelaten.
Het wapen mag niet geklemd worden, moet verticaal opgenomen kunnen worden met een kracht van 250 gr vermeerderd met het gewicht van het geweer op de steun.
Wedstrijd duur, totale tijd 30 minuten, 10 minuten opstellen en inpakken, 20 minuten wedstrijd schieten. Onbeperkt proefschoten en wedstrijdtargets dienen in numerieke stijgende volgorde geschoten te worden.
Eén schot/target. Raaklijn raken is hoger punt. Eindcontrole is eenmaal met erkende .22 LR plug. Center raken is voldoende om geteld te worden.
Meer dan één schot/target, laagste punt telt.
Bij kruisvuur, hoogste punt telt op target bij onschuldige schutter. Kruisvuur dient onmiddellijk gemeld te worden aan de baancommissaris. Dit kan zowel door de schuldige als benadeelde schutter gebeuren. Sancties kunnen ev. Volgen.
Maximaal aantal punten = 2 x 250. Aantal x-centers maken het verschil bij gelijke punten.
Blijft verdere gelijkheid, de som van de first misser van de beide kaarten.
Klachten worden behandeld volgens het World Benchrest Shooting Federation Rimfire Book.
Alleen een benadeelde schutter kan een klacht neerleggen, kostprijs = 5,-€ . Indien in recht, ontvangt hij het geld terug, in zijn nadeel, krijgt hij 5 strafpunten & verliest zijn geld.
Alle bevelen gebeuren in het Nederlands.
Wedstrijdverloop
Iedereen kan inschrijven, de inrichters kunnen ev. Inschrijvingen weigeren zonder vermelding van de reden.
Inschrijvingen gebeuren elektronisch via de toepassing fkpa.optijd.be Indien problemen, contacteer andre.vscz@telenet.be.
Schutter kan opteren om ofwel beide kaarten in de voormiddag (stages 1-2-3) ofwel in de namiddag (stages 7-8-9 +ev. 10) af te werken. Tussen beide schietbeurten is een pauze van minimaal 60 tot maximaal 90 minuten. (M.a.w. 1ste schietbeurt stage 1, 2de beurt = stage 4; stage 2 + stage 5 …) Tweede schietbeurt wordt door de organisatie ingepland.
De wedstrijd start in de voormiddag om 09h00 en in de namiddag om 12h30
De schutters dienen minimaal 30 minuten voor aanvang eerste schietbeurt aanwezig te zijn.
Jaarlijks worden 6 wedstrijden voorzien, elke wedstrijd heeft zijn eigen klassement met eveneens een jaarrangschikking. Voor het eindklassement houden wij rekening met de acht beste prestaties.
Er wordt een dagprijs voor elke wedstrijd voorzien. Deze kan maar éénmalig gewonnen worden, indien de schutter deze reeds gewonnen heeft, gaat deze naar de 2de van het dag klassement.
Deelnameprijs: 8,-€/wedstrijd.

Wedstrijddatums :

 • 1/2/2020
 • 28/3/2020
 • 16/5/2020
 • 23/8/2020
 • 17/10/2020
 • 12/12/2020

Voor vragen of info kan u steeds terecht bij andre.vscz@telenet.be

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights